táborhelyszínek - adatvédelem, jogi nyilatkozat

.

Szerzői jogi nyilatkozat

.

A taborhelyszinek.hu honlapon található tartalom a Kiadó szellemi tulajdona.

A weboldalon bemutatásra kerülő táborhelyszínek mindegyikével, azok tulajdonosaival, illetve üzemeltetőivel szerződéses jogviszony áll fenn. A megjelent bemutatók, hirdetések a Megbízó írásos beleegyezésével kerültek megjelentetésre, annak tartalmáért Megbízó tartozik felelősséggel.

A Kiadó fenntart minden, beleértve az elméleti ötleteket, megvalósításokat is, a portál bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, elméleti és a portálon megvalósított ötletek, a portál jellege, kialakítása, stb.) feldolgozása, másolása, részmásolása és értékesítése. A portál tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Kiadó portálja teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát, vagy annak részeit ( még ötleti síkon is ) tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó ügyvédei közreműködésével követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálról mindennemű tartalmat átvenni csak és kizárólag a taborhelyszinek.hu , és annak anyaszervezete, tulajdonosai írásos beleegyezésével lehet az előzetesen kialkudott feltételek betartásával.

A kiadó az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel.
A kiadó az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Csak és kizárólag azok az adatok kerülnek megjelentetésre melyeket írásban, vagy a regisztráció során szerkesztőségünkhöz eljuttattak, és a regisztrációval hozzájárultak a közléséhez.

A taborhelyszinek.hu név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a “Megoldások Team” előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

A taborhelyszinek.hu hírleveleinek tartalma is szerzői jogvédelem alatt áll. Bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolása és terjesztése tilos. Csak és kizárólag azon partnereinknek szól névre szólóan akik előzőekben feliratkoztak a hírlevél szolgáltatásra. A tartalom mindennemű közlése, továbbküldése, megváltoztatása tilos.

A www.taborhelyszinek.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

.

.

.